współorganizatorzy

Targi EUROPOLTECH organizowane są w ścisłej współpracy z Komendą Główną Polskiej Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz Wojskami Specjalnymi.

W kreowaniu programu i organizacji Targów EUROPOLTECH uczestniczą:
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Wojska Specjalne,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Centralne Biuro Śledcze Policji,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
 • Służba Więzienna,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Policja Agencja Wywiadu
Centralne Biuro Antykorupcyjne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowa Straż Pożarna Służba Celna
Straż Graniczna Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Więzienna Służba Wywiadu Wojskowego
Wojska Specjalne Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego Żandarmeria Wojskowa Miasto Gdańsk
Europoejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego