Co-organization

EUROPOLTECH is organised in close partnership with the General Headquarters of the Polish Police, with the services of the Ministry of Interior, National Security Services and Special Operations Command.

The Organisers and the General Headquarters of the Polish Police have invited the following agencies to take part in developing the EUROPOLTECH agenda:
 • Poland’s Ministry of Interior and Administration (MSWiA)
 • The Police
 • Border Guard (SG)
 • State Fire Service (PSP)
 • State Protection Service (SOP)
 • Special Operations Command (WS)
 • Military Intelligence Service (SWW)
 • Military Counterintelligence Service (SKW)
 • Military Gendarmerie (ŻW)
 • Internal Security Agency (ABW)
 • Foreign Intelligence Agency (AW)
 • Central Anticorruption Bureau (CBA)
 • Central Bureau of Investigation of the Police
 • Central Forensic Laboratory of the Police
 • Prison Service (SW)
 • Customs Service (SC)
 • Polish Platform for Homeland Security(PPBW)
 • The State Association of Protection of Classified Information
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Policja Agencja Wywiadu
Centralne Biuro Antykorupcyjne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowa Straż Pożarna Służba Celna
Straż Graniczna Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Więzienna Służba Wywiadu Wojskowego
Wojska Specjalne Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego Żandarmeria Wojskowa Miasto Gdańsk
Europoejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego