Program targów EUROPOLTECH 2015

15 kwietnia - środa (10.00-17.00)                                                                                
10.00 Uroczystość otwarcia VII. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Ochrona     
        interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej"/org. Komenda Główna 
        Policji – udział tylko dla zaproszonych gości/ SALA C
10.00-17.00 Warsztaty oraz recertyfikacja dla funkcjonariuszy Policji „Kwalifikowana 
      pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia”/ org. Śląski Uniwersytet Medyczny w 
      Katowicach, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, KG Policji/CSP w
      Legionowie
10.30-11.00 Pokazy pierwszej pomocy/org. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
      Sp. z  o.o./ STOISKO I.34
11.00 Uroczystość otwarcia targów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych
      Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych /SCENA HALA 2

12.00 „Dron-pokaz na żywo” prezentacja firmy Drony Sp. z o.o./ TERENY ZEWNĘTRZNE
13.00 Wznowienie obrad VII. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Ochrona interesów 
      finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej", /org. Komenda Główna Policji – 
      udział tylko dla zaproszonych gości/SALA C
13.00-15.00 Seminarium „Prewencja korupcji w służbach mundurowych”. / org.
      Centralne Biuro
      Antykorupcyjne, Ministerstwo Obrony Narodowej -udział tylko dla zaproszonych gości/SALAB
13.00-13.30 Prezentacja firmy Linc Polska Sp. z o.o. Xtralis innowacyjne rozwiązanie dla
       policji – projekt w Londynie. Dodatkowe ,,oczy”- kamery strzegą londyńskich ulic. /SCENA
       HALA 2
13.30-14.00 Pokazy pierwszej pomocy/org. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
        Sp. z o.o./ STOISKO I.34
14.00 Wyścigi pojazdem elektrycznym "RACING VELEX". Nagroda główna - smartfon
        RUGGED org. BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego/ TERENY ZEWNĘTRZNE
14.30-14.50 Pokaz firmy CYBID Sp. z o.o. „Rekonstrukcja zdarzenia drogowego”/TERENY
        ZEWNĘTRZNE
14.30 „Dron-pokaz na żywo” prezentacja firmy Drony Sp. z o.o./ TERENY ZEWNĘTRZNE
14.30-16.30 Warsztaty firmy CANON „System Canon EOS w fotografii kryminalistycznej”;
        „System kamer reporterskich Canon z serii XA, XF”/SALA NR 17/II piętro
15.00-17.00 Warsztaty „Ocena skuteczności systemu zabezpieczeń przed fałszerstwem
       polskich dokumentów na bazie przypadków fałszerstw analizowanych w Centralnym
       Laboratorium Kryminalistycznym Policji”./org. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne–udział 
       tylko dla zaproszonych gości/ SALA A
10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny
      2015"

10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego -
      prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów -
      narzędzi pracy policyjnej.
10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych
      Osobowych
udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu
      ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur
      ich ochrony w firmach/instytucjach./STOISKO I.41

16 kwietnia - czwartek (10.00 -17.00)                                                                          
10.00 Wznowienie obrad VII. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Ochrona 
      interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej", /org. Komenda Główna
      Policji – udział tylko dla zaproszonych gości/ SALA C
10.00-16.00 Warsztaty oraz recertyfikacja dla funkcjonariuszy Policji „Kwalifikowana 
      pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia”/ org. Śląski Uniwersytet Medyczny w
      Katowicach, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
      KG Policji/ HALA 4/SALE  E i D
11.00-11.30 Pokazy pierwszej pomocy/org. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
        Sp. z o.o./ STOISKO I.34
10.00-12.00 Prezentacja firmy Comarch SA "Wielowymiarowa analiza informacji podstawą
        walki z cyberprzestępczością" - oprogramowanie Comarch CyberSecurity Intelligence jako
        platforma analizy danych pod kątem bezpieczeństwa/SALA NR 17/II piętro
        Pokaz zamknięty.
        Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
        Alicja Paliwoda
        alicja.paliwoda@comarch.com
        tel. +48 694 464 792
11.00 „Dron-pokaz na żywo” prezentacja firmy Drony Sp. z o.o./ TERENY ZEWNĘTRZNE
11.00-14.00 Seminarium Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
      EuropejskiegoI nstytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
„Możliwości zastosowania
      bezzałogowych platform w służbach porządku publicznego” udział tylko po wcześniejszej
      rejestracji: a.lukaszun@eibw.org lub tel. 733 177 331. /SALA B
11.30-11.50 Pokaz firmy CYBID Sp. z o.o. „Rekonstrukcja zdarzenia drogowego”/TERENY
       ZEWNĘTRZNE
12.00-13.00 Prezentacja firmy Comarch SA "Nie ma bezpieczeństwa bez ochrony" -
       Comarch Security Operations Center jako system integrujący moduły zarządzania
       bezpieczeństwem/ SALA NR 17/II piętro
       Pokaz zamknięty.
       Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
       Alicja Paliwoda
       alicja.paliwoda@comarch.com
       tel. +48 694 464 792
12.00 Prezentacja CENZIN – PROTACTIC/HALA III
13.00 Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2015:
        Konkursu o nagrodę "Złota Gwiazda Policji" , Konkursu o nagrodę specjalną
        Komendanta Głównego Straży Granicznej "Laur Graniczny"

14.00-14.30 Prezentacja firmy Linc Polska Sp. z o.o Xtralis innowacyjne rozwiązanie dla
         policji – projekt w Londynie. Dodatkowe ,,oczy”- kamery strzegą londyńskich ulic/SCENA
         HALA 2
14.00-14.30 Pokazy pierwszej pomocy/org. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
       Sp. z o.o./ STOISKO I.34
14.30 „Dron-pokaz na żywo” prezentacja firmy Drony Sp. z o.o./ TERENY ZEWNĘTRZNE
14.30-16.30 Warsztaty firmy CANON „System Canon EOS w fotografii kryminalistycznej”;
        „System kamer reporterskich Canon z serii XA, XF”/SALA NR 17/II piętro
15.00 Wyścigi pojazdem elektrycznym "RACING VELEX". Nagroda główna - smartfon
       RUGGED org. BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego/ TERENY ZEWNĘTRZNE
16.00 Podsumowanie warsztatów i recertyfikacji dla funkcjonariuszy Policji 
     „Kwalifikowana pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia”/ org. Śląski Uniwersytet 
      Medyczny w Katowicach, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, KG Policji/
      SALA B
10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2015"
10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
     prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi
     pracy policyjnej.
10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych
     Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony
     informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich
     ochrony w firmach/instytucjach./STOISKO I.41

17 kwietnia - piątek (10.00-16.00)                                                                               
10.00 Konferencja Naukowo - Techniczna „Cyfrowa łączność radiowa służb bezpieczeństwa publicznego dzisiaj i jutro - rozwój systemów i usług” /org. Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, 
     Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – udział tylko dla zaproszonych gości/SALA C
     Tematy Konferencji:
   - Dedykowane rozwiązania cyfrowej łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego
     i zarządzania kryzysowego.
   - Integracja i interoperacyjność cyfrowych systemów łączności radiowej.
   - Narzędzia wspomagające projektowanie i eksploatację systemów radiokomunikacyjnych.
   - Technologia LTE w systemach teleinformatycznych o znaczeniu krytycznym.
10.00-12.00 Wykład interaktywny z zakresu pierwszej pomocy i udzielaniu jej przez
     służby Mundurowe
„Prawne i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy” /org.
     Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/SALA B
   - Wykorzystanie urządzeń typu Tablet i Smartphone w sieciach radiokomunikacyjnych
10.00-16.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2015"
11.00-13.00 Warsztaty i wykład „Świat dokumentów oczami globtrotera” org.
     Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej/SALA A
11.00 „Dron-pokaz na żywo” prezentacja firmy Drony Sp. z o.o./ TERENY ZEWNĘTRZNE
11.30 Wyścigi pojazdem elektrycznym "RACING VELEX". Nagroda główna - smartfon
      RUGGED org. BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego/ TERENY ZEWNĘTRZNE
12.00-12.30 Pokazy pierwszej pomocy/org. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
      Sp. z o.o./ STOISKO I.34
12.30-12.50 Pokaz firmy CYBID Sp. z o.o. „Rekonstrukcja zdarzenia drogowego”/TERENY
      ZEWNĘTRZNE
10.00-16.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego -
       zaprezentowane zostaną stworzone w ramach programów badawczych wybrane produkty -
       narzędzia pracy policyjnej
10.00-16.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych
       Osobowych
udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu
       ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania
       procedur ich ochrony w firmach/instytucjach. /STOISKO I.41