RATOWNICTWO W SŁUŻBACH - WYZWANIE I ZOBOWIĄZANIE

KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POLICJI

SEKCJA OCHRONY PRACY
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI


Konferencja i warsztaty szkoleniowe
„RATOWNICTWO W SŁUŻBACH – WYZWANIE I ZOBOWIĄZANIE”

Celem głównym konferencji jest prezentacja możliwości wykorzystania zadań zawodowych ratownika medycznego w Policji oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i wypracowywania kierunków zmian w organizacji ratownictwa
w formacjach mundurowych.

Nowelizacja Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym stworzyła nowe możliwości wykorzystania zawodu ratownika medycznego w jednostkach podległych MSWiA. Jest to początek zmian, dzięki którym zwiększa się dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej dla funkcjonariuszy w warunkach szczególnych.

Obszar tematyczny konferencji i warsztatów:
 • Zagrożenia i wyzwania dla służb ratunkowych wynikające z:
  • ataku terrorystycznego,
  • katastrofy,
  • klęski żywiołowej;
 • Segregacja poszkodowanych w warunkach taktycznych;
 • Zasady organizacji pomocy medycznej w służbach MSWiA i MON;
 • Świadczenia zdrowotne wykonywane samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych;
 • Wsparcie psychologiczne dla personelu służb ratowniczych;
 • Wykonanie badanie USG w stanach nagłych;
 • Współdziałanie służb w sytuacji zdarzenia masowego;
 • Postępowanie ratunkowe u pacjenta z urazem wynikającym z użycia broni palnej;
 • Symulacja medyczna – skuteczna metoda edukacji i treningu;
 • Ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne);
 • Nowe leki w ratownictwie;
 • Badanie poszkodowanego w warunkach taktycznych;
 • Rany postrzałowe i obrażenia detonacyjne;
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych;
 • Postępowanie z pacjentem urazowym, pacjent z nagłym zatrzymaniem krążenia spowodowanym licznymi obrażeniami ciała;
Konferencja oraz warsztaty adresowane są do osób zajmujących się ratownictwem/ratownictwem medycznym w Policji (m.in. ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze, lekarze Zespołów Medycznych OPP/SPPP, ratownicy medyczni BOA i poszczególnych SPAPów, osoby koordynujące zadania ratownictwa w komendach wojewódzkich Policji) oraz w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce, w szczególności w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Wojska Polskiego.

Do udziału w konferencji i warsztatach zapraszamy również:
 • ratowników medycznych, pielęgniarki/ pielęgniarzy, lekarzy pełniących służbę/ pracujących w służbach podległych MSWiA i MON,
 • środowisko naukowe wyznaczające standardy postępowania w medycynie ratunkowej,
 • praktyków zawodu realizujących zadania w różnych jednostkach oraz formacjach mundurowych,
 • wykładowców, instruktorów, trenerów zajmujących się szkoleniem służb.
Szczegóły organizacyjne oraz pełny program konferencji i warsztatów podane zostaną w późniejszym czasie.

W przypadku pytań proszę o kontakt z:
Małgorzatą Wlaź
Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Policji
e-mail: malgorzata.wlaz@policja.gov.pl
tel. (resort) 72 132 46, (cywilna) 22 132 46
tel. kom. 502 647 719