Zwiedzanie Targów EUROPOLTECH 2019

Zarejestruj się jako Zwiedzający.
Jeżeli zarejestrowałeś się już wcześniej w systemie jako Zwiedzający, zaloguj się (używając loginu i hasła podanego przy rejestracji) i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Wstęp na teren ekspozycji targowej możliwy jest wyłącznie na podstawie zaproszeń i identyfikatorów wydawanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

Targi przeznaczone są dla profesjonalistów i dostępne dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Policyjnej - europejskich służb policyjnych, ekspertów polskich służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa, kadry kierowniczej i specjalistów formacji wojskowych, polityków, parlamentarzystów i urzędników administracji państwowej. O identyfikatory upoważniające do zwiedzania targów mogą również zwracać się niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa.
Uprzejmie prosimy zwiedzających o pozostawienie broni osobistej poza terenem ekspozycji i nie wnoszenie teczek, walizek, paczek itp. Powyższe zasady służą zapewnieniu bezpieczeństwa ekspozycji/imprezy. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

DYSTRYBUCJA ZAPROSZEŃ/IDENTYFIKATORÓW

GOŚCIE – WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY
Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariusze i pracownicy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, oficerowie, eksperci Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej oraz pozostałych formacji wojskowych:
- mogą pobrać identyfikator przed targami w swoich jednostkach macierzystych,
- mogą zamówić identyfikator przed targami - po wcześniejszej rejestracji na stronie www.europoltech.pl - odbiór identyfikatora w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2019,
- identyfikator można również uzyskać bezpośrednio na targach - bez wcześniejszej rejestracji.
Odbiór identyfikatorów po okazaniu legitymacji służbowej

GOŚCIE – FORMACJE WOJSKOWE
Oficerowie i eksperci Sił Zbrojnych mogą zamówić identyfikator przed targami - po wcześniejszej rejestracji na stronie www.europoltech.pl – odbiór identyfikatora w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2019. Identyfikator można również uzyskać bezpośrednio na targach - bez wcześniejszej rejestracji. Odbiór identyfikatorów po okazaniu legitymacji służbowej.

GOŚCIE – ZAPROSZENI IMIENNIE PRZEZ WYSTAWCÓW/PARTNERÓW
Goście zaproszeni imiennie przez wystawców/współorganizatorów/partnerów targów otrzymują identyfikatory w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2019, po okazaniu zaproszenia i dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

POZOSTALI GOŚCIE
O identyfikatory upoważniające do zwiedzania ekspozycji targowej mogą ubiegać się również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, pracownicy instytucji, firm oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację na stronie www.europoltech.pl – odbiór identyfikatora w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2019. Odbiór identyfikatora po okazaniu legitymacji służbowej/dokumentu tożsamości. Ostateczny termin rejestracji upływa 30.04.2019 r. Po tym terminie uzyskanie identyfikatora będzie możliwe w trakcie targów, po uprzedniej weryfikacji danych i wniesieniu opłaty rejestracyjnej w PLN o równowartości 10 EUR, obliczonej wg średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wpłatę. Na wpłaconą kwotę zostaną wystawione faktury VAT. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy rejestracji i wydania identyfikatora.

GOŚCIE – MEDIA – akredytacje iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl

GODZINY OTWARCIA TARGÓW:
• 8 maja 2019 (środa) 10.00-17.00
• 9 maja 2019 (czwartek) 10.00-17.00
• 10 maja 2019 (piątek) 10.00-16.00