Europoltech podsumowanie

IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych
oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa
EUROPOLTECH 2019
8-10 maja / Warszawa, EXPO XXI

Informacja prasowa do pobrania (pdf)

10 maja zakończyły się w Warszawie IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. 150 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane na rzecz  obrony bezpieczeństwa publicznego. Targi odwiedziło 10 tys. gości z 25 krajów.

Wysoce specjalistyczne targi

EUROPOLTECH to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową.

Skierowane do służb mundurowych

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH to prestiżowe przedsięwzięcie wystawiennicze, cieszące się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej zarówno wśród producentów, jak też Policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Inicjatywa ta od lat gromadzi liczne grono profesjonalistów i ekspertów oferujących najwyższej jakości technicznej i technologicznej wyposażenie dedykowane służbom mundurowym. Jest to również sposobność do nawiązania kontaktów i wypracowania rozwiązań służącym zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu.

IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”-  organizator:  Komenda Główna Policji.

Wiodącymi panelami konferencji były: "Zagrożenia terrorystyczne", "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" oraz "Cyberbezpieczeństwo". Udział w konferencji wzięło 250 uczestników - kadra kierownicza polskich i europejskich służb policyjnych, przedstawiciele EUROPOLU i INTERPOLU.

Najważniejsze wydarzenia

 • VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. "MIEJSCE ZDARZENIA" – organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.
  Tematem przewodnim konferencji były skomplikowanie oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Omówiono  metodykę działań służb na miejscu zdarzenia o złożonym charakterze, użycie na miejscu zdarzenia nowoczesnych, mobilnych technologii, badanie „trudnych” śladów oraz aspekty współpracy organów bezpieczeństwa państwa i koordynacja działań na miejscu o charakterze masowym. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przygotowało również wystawę historyczną upamiętniającą 100-lecie polskiej kryminalistyki. W ramach ekspozycji przedstawiono zmiany, jakie zaszły w kryminalistyce od okresu międzywojennego aż po dzień dzisiejszy, a także ilustracje eksponatów obrazujące wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych na przestrzeni ostatnich stu lat. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, wzięło w niej udział 200 osób.
 • POKAZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH – organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  Celem pokazu była prezentacja najnowszych rozwiązań dostarczanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz instytucje naukowe. Uczestnicy zapoznani zostali z innowacyjnymi technologiami, m.in: systemami do identyfikacji osób na podstawie biometrii twarzy, kamerami nasobnymi do obserwacji i dokumentacji zdarzeń, mobilne środki łączności bezprzewodowej. 
 • POKAZ MODY – organizator: Biuro Logistyki Policji KGP przy współudziale Biura Komunikacji Społecznej KGP.
  Efektownym akcentem na rozpoczęcie wydarzenia był pokaz elementów umundurowania i wyposażenia specjalnego Policji. Z ogromnym zainteresowaniem przyjęto nowe wzory mundurów w kolorze granatowym, nawiązujące do tradycji Policji Państwowej. Pokazano mundury wyjściowe, ćwiczebne oraz specjalne: dla policjantów pełniących służbę na wodzie, w patrolach rowerowych, na stokach górskich, konno, dla pilotów i antyterrorystów. Największym zainteresowaniem cieszył się nowy wzór munduru wyjściowego. Najnowsze elementy umundurowania są już do dyspozycji policjantów w trakcie codziennej służby.
 • Konferencja i warsztaty szkoleniowe „RATOWNICTWO W SŁUŻBACH – WYZWANIE  I ZOBOWIĄZANIE” 
  Celem konferencji była prezentacja możliwości wykorzystania zawodowych ratowników medycznych w Policji oraz stworzenie platformy wymiany poglądów i wypracowywania kierunków zmian w organizacji ratownictwa w formacjach mundurowych. Wysokospecjalistyczne warsztaty medyczno – ratownicze,  realizowane były przy wykorzystaniu nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu. Udział w wydarzeniu wzięło 120 osób, z czego większość stanowili funkcjonariusze Policji. Patronat  naukowy nad wydarzeniem sprawował Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • Zwiedzający mieli również możliwość skorzystania z porad prawnych i konsultacji z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach. Porady prowadzone były przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
 • Na terenie targów odbyły się pokazy dynamiczne, a także praktyczne szkolenia i warsztaty kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów.

Supernowoczesny 2019 dla najlepszych

Tradycyjnie jednym z ważniejszych przedsięwzięć Targów EUROPOLTECH jest PROGRAM SUPERNOWOCZESNY 2019, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci zostali nagrodzeni: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę, Laur Graniczny przyznał również Komendant Główny Straży Granicznej.

BRĄZOWA GWIAZDA POLICJI

 • DGT za DGT PTT CONNECT

SREBRNA GWIAZDA POLICJI

 • ENDO-TECH BUCZMA Wiśniewski S.J za DUOSCAN - innowacyjny detektor śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków

ZŁOTA GWIAZDA POLICJI

 • LASER 3D ZA SKANER LASEROWY Z +F IMAGER 5016

LAUR GRANICZNY

 • DGT za DGT PTT CONNECT

biuro organizacyjne Targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA