Skład Komitetu Honorowego

  • gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
  • gen. dyw. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży
  • gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  • gen. bryg. Tomasz POŁUCH, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
  • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej