KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

sierż. szt. Jakub Bosik
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Marek Buczkowski
Dyrektor Projektu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

asp. szt. Dorota Chruściel
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Michał Derlacki
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Artur Dębski
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Katarzyna Drzewiecka
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

nadkom. Lech Hyb
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

nadkom. dr Magdalena Jabłońska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

dr Kamil Januszkiewicz
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podkom. dr Krzysztof Klemczak
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Przemysław Knut
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Alicja Olek
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Jarosław Piotrowski
Zastępca Kierownika Zakładu Słuzby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

podinsp. Katarzyna Razarenkow-Pawłowska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Jarosław Rosiak
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Bogumił Rydz
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

kom. Krzysztof Rusin
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

kom. Paweł Sokalski
wojewódzki koordynator ds. techniki kryminalistycznej Komendy Stołecznej Policji

mł. insp. Piotr Trojanowski
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Dariusz Zajdel
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji