Program targów

    środa | 8 maja 2019 10.00-17.00
   

10.00

Uroczystość otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”,  organizator: Komenda Główna Policji | centrum konferencyjne, sala C

   

10.00-17.00

Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki, organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | hala 3

   

12.15

Uroczystość otwarcia targów EUROPOLTECH 2019 z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | scena hala 2

   

12.30-12.50

Pokaz przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego, organizator: Komenda Główna Policji | hala 2

   

12.50-13.30

Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych | hala 1, hala 2, hala 3

   

13.30

Wznowienie obrad IX Międzynarodowej Konferencji Policyjnej | centrum konferencyjne, sala C

    14.00-16.00 Technologia wykrywania ruchu (Motion Detection Technology) firmy Clantect Ltd. Organizator: ISB
   

10.00-17.00

Prezentacje firm | hala 1, hala 3

   

10.00-17.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu „Supernowoczesny 2019” | hala 2

   

10.00-17.00

Ekspozycja POLSKIEJ PLATFORMY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej | hala 3

   

10.00-17.00

ZURAD Sp. z o.o. grupa PGZ - prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci produktów: Fotoradar "Fotorapid CF" i Wideorejestrator "Videorapid 3" | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-17.00

WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A. - ekspozycja systemu antydronowego ikarX - wykrywanie, identyfikacja i neutralizacja bezzałogowych statków powietrznych | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-17.00

Ekspozycja NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - prezentacja wyników wybranych prac badawczo- rozwojowych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności | hala 1, stoisko I.41

   

10.00-17.00

MEGAL - prezentacja multimedialna szyb kuloodpornych | hala 1, stoisko I.2

   

10.00-17.00

GAMET - prezentacja nowej lampy kierunkowej SLIM LED w klasie II | hala 1, stoisko I.11

   

10.00-17.00

DPIdea - prezentacja systemu do radiografii mobilnej firmy VisiConsult, ADANI oraz systemy inspekcji wizualnej amerykańskiej firmy Optim | hala 1, stoisko I.69

   

10.00-17.00

ENDO-TECH -premierowa prezentacja Detektora Śladowych Ilości MW-DUOSCAN | hala 1, stoisko I.5,

   

10.00-17.00

ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SA - prezentacja Obiektu Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego - Mobilna Strzelnica Kontenerowa przeznaczona do treningów strzeleckich | tereny zewnętrzne, stoisko TZ.2

   

10.00-17.00

DAVE - prezentacja urządzenia zwiększającego zrozumiałość rejestrowanych rozmów  SE1 firmy CEDAR Audio | oprogramowania do monitorowania, nagrywania i filtrowania rozmów  TRINITY firmy CEDAR Audio | oprogramowania do wszechstronnej, cyfrowej „obróbki dźwięku” SADiE 6 firmy Prism Sound | oprogramowania do cyfrowego przetwarzania sygnałów AV pochodzących z CCTV (i nie tylko) VideoFocus firmy Salient Sciences | hala 1, stoisko I.32A

   

10.00-17.00

ATDI - prezentacja oprogramowania HTZ warfare do walki radioelektronicznej | hala 1, stoisko I.3

   

10.00-17.00

RTcom - prezentacja najnowszego systemu Roger Covert C firmy Phonak przeznaczony do skrytej komunikacji z użyciem radiotelefonów (DMR, TETRA) oraz telefonów komórkowych | hala 1, stoisko I.71

   

20.00

Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2019: konkursu o nagrodę „Złota Gwiazda Policji”, konkursu o nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny” | Space Centrum Eventowe

    czwartek | 9 maja 2019 | 10.00-17.00
   

08.00-17.00

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”, organizator: CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI | centrum konferencyjne, sala C

   

10.00-16.00

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - pokaz nowoczesnych technologii dla służb mundurowych | centrum konferencyjne, sala A

   

10.00-17.00

Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki, organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | hala 3

   

10.00-16.00

Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”, organizator: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | centrum konferencyjne, sala B

   

10.00-17.00

Prezentacje firm | hala 1, hala 3

   

10.00-17.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu „Supernowoczesny 2019”| hala 2

   

10.00-17.00

Ekspozycja POLSKIEJ PLATFORMY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej | hala 3

   

10.00-17.00

ZURAD Sp. z o.o. grupa PGZ - prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci produktów: Fotoradar "Fotorapid CF" i Wideorejestrator "Videorapid 3" | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-17.00

WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA SA - ekspozycja systemu antydronowego ikarX - wykrywanie, identyfikacja i neutralizacja bezzałogowych statków powietrznych | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-17.00

Ekspozycja NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - prezentacja wyników wybranych prac badawczo- rozwojowych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności | hala 1, stoisko I.41

   

10.00-17.00

MEGAL - prezentacja multimedialna szyb kuloodpornych | hala 1, stoisko I.2

   

10.00-17.00

GAMET - prezentacja nowej lampy kierunkowej SLIM LED w klasie II | hala 1, stoisko I.11

   

10.00-17.00

DPIdea - prezentacja systemu do radiografii mobilnej firmy VisiConsult, ADANI oraz systemy inspekcji wizualnej amerykańskiej firmy Optim | hala 1, stoisko I.69

   

10.00-17.00

ENDO-TECH - premierowa prezentacja Detektora Śladowych Ilości MW-DUOSCAN | hala 1, stoisko I.5

   

10.00-17.00

ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SA - prezentacja Obiektu Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego - Mobilna Strzelnica Kontenerowa przeznaczona do treningów strzeleckich | tereny zewnętrzne, stoisko TZ.02

   

10.00-17.00

DAVE - prezentacja urządzenia  zwiększającego zrozumiałość rejestrowanych rozmów  SE1 firmy CEDAR Audio, oprogramowanie do monitorowania, nagrywania i filtrowania rozmów  TRINITY firmy CEDAR Audio, oprogramowanie do wszechstronnej, cyfrowej „obróbki dźwięku” SADiE 6 firmy Prism Sound, oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania sygnałów AV pochodzących z CCTV (i nie tylko) VideoFocus firmy Salient Sciences | hala 1, stoisko I.32A

   

10.00-17.00

ATDI - prezentacja oprogramowania HTZ warfare do walki radioelektronicznej | hala 1, stoisko I.3

   

10.00-17.00

RTcom - prezentacja najnowszego systemu Roger Covert C firmy Phonak przeznaczonego do skrytej komunikacji z użyciem radiotelefonów (DMR, TETRA) oraz telefonów komórkowych | hala 1, stoisko I.71

   

12.00-13.00

AP-Flyer - prezentacja systemu detekcji i neutralizacji dronów AARTOS | hala 1, stoisko I.33

    piątek | 10 maja 2019 | 10.00-16.00
   

09.00-16.00

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”, organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | centrum konferencyjne, sala C

   

10.00-14.00

Pokaz nowoczesnych technologii dla służb mundurowych, organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego | centrum konferencyjne, sala A

   

10.00-16.00

Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki, organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | hala 3

   

10.00-16.00

Warsztaty szkoleniowe „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”, organizator: Komenda Główna Policji | centrum konferencyjne, sala B

   

10.00-16.00

Prezentacje firm | hala 1, hala 3

   

10.00-16.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu „Supernowoczesny 2019” | hala 2

   

10.00-16.00

Ekspozycja POLSKIEJ PLATFORMY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej | hala 3

   

10.00-16.00

ZURAD Sp. z o.o. grupa PGZ - prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci produktów: Fotoradar "Fotorapid CF" i Wideorejestrator "Videorapid 3" | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-16.00

WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA SA - ekspozycja systemu antydronowego ikarX - wykrywanie, identyfikacja i neutralizacja bezzałogowych statków powietrznych | hala 1, stoisko I.35

   

10.00-16.00

Ekspozycja NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - prezentacja wyników wybranych prac badawczo- rozwojowych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności | hala 1, stoisko I.41

   

10.00-16.00

MEGAL - prezentacja multimedialna szyb kuloodpornych | hala 1, stoisko I.2

   

10.00-16.00

GAMET - prezentacja nowej lampy kierunkowej SLIM LED w klasie II | hala 1, stoisko I.11

   

10.00-16.00

DPIdea - prezentacja systemu do radiografii mobilnej firmy VisiConsult, ADANI oraz systemy inspekcji wizualnej amerykańskiej firmy Optim | hala 1, stoisko I.69

   

10.00-16.00

ENDO-TECH - premierowa prezentacja Detektora Śladowych Ilości MW-DUOSCAN | HALA 1, stoisko I.5,

   

10.00-16.00

ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SA - prezentacja Obiektu Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego - Mobilna Strzelnica Kontenerowa przeznaczona do treningów strzeleckich | tereny zewnętrzne, stoisko TZ.02

   

10.00-16.00

DAVE - prezentacja urządzenia  zwiększającego zrozumiałość rejestrowanych rozmów  SE1 firmy CEDAR Audio, oprogramowanie do monitorowania, nagrywania i filtrowania rozmów  TRINITY firmy CEDAR Audio, oprogramowanie do wszechstronnej, cyfrowej „obróbki dźwięku” SADiE 6 firmy Prism Sound, oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania sygnałów AV pochodzących z CCTV (i nie tylko) VideoFocus firmy Salient Sciences | hala 1, stoisko I.32A

   

10.00-16.00

ATDI - prezentacja oprogramowania HTZ warfare do walki radioelektronicznej | hala 1, stoisko I.3

   

10.00-16.00

RTcom - prezentacja najnowszego systemu Roger Covert C firmy Phonak przeznaczonego do skrytej komunikacji z użyciem radiotelefonów (DMR, TETRA) oraz telefonów komórkowych | hala 1, stoisko I.71