Program targów

    8 maja - środa (10.00-17.00)
    10.00 Uroczystość otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”. – SALA C CENTRUM KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Komenda Główna Policji
    10.00-17.00 Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki
Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – HALA 3
    12.15 Uroczystość otwarcia targów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
    12.30-12.50 Pokaz przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego. - SCENA HALA 2.
Organizator: Komenda Główna Policji
    12.50-13.30 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych – HALA 1, HALA 2, HALA 3.
    13.30 Wznowienie obrad IX Międzynarodowej Konferencji Policyjnej – SALA C CENTRUM
KONFERENCYJNEGO
    10.00-17.00 Prezentacje firm – HALE 1 i 3.
    10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2019" – HALA 2.
    10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej – HALA 3.
    20.00 Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2019: Konkursu o nagrodę "Złota Gwiazda Policji", Konkursu o nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej "Laur Graniczny" – SPACE CENTRUM EVENTOWE
    9 maja - czwartek (10.00-17.00)
    08.00-17.20 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" – SALA C CENTRUM
KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
    10.00-16.00 „Pokaz nowoczesnych technologii dla służb mundurowych” – SALA A CENTRUM
KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
    10.00-17.00 Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki.
Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – HALA 3.
    10.00-16.00 Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie” – SALA B CENTRUM KONFERENCYJNEGO Organizator: Komenda Główna Policji.
    10.00-17.00 Prezentacje firm.
    10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2019" – HALA 2.
    10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja
stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy
policyjnej – HALA 3.
    10 maja - piątek (10.00-16.00)
    09.00-16.20 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" – SALA C CENTRUM
KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
    10.00-14.00 „Pokaz nowoczesnych technologii dla służb mundurowych” – SALA A CENTRUM
KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
    10.00-16.00 Wystawa historyczna na 100-lecie polskiej kryminalistyki – HALA 3
Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
    10.00-16.00 Warsztaty szkoleniowe „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie” – SALA B CENTRUM KONFERENCYJNEGO.
Organizator: Komenda Główna Policji.
    10.00-16.00 Prezentacje firm.
    10.00-16.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2019" – HALA B.
    10.00-16.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego – prezentacja
stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy
policyjnej.