RADA PROGRAMOWA

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POLICYJNEJ ORAZ TOWARZYSZĄCYM JEJ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TECHNIKI I WYPOSAŻENIA SŁUŻB POLICYJNYCH ORAZ FORMACJI BEZPIECZEŃSTWA EUROPOLTECH

PRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ
 • nadinsp. Helena MICHALAK – Zastępca Komendanta Głównego Policji
Członkowie Rady Programowej
 • insp. dr Małgorzata BOROWIK – Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji
 • insp. Kamil BRACHA – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
 • płk Artur DZIADOSZ – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • mł. insp. dr Marek FAŁDOWSKI - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • insp. Adam FRANKOWSKI – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 • płk Arkadiusz KAMIŃSKI – Szef Oddziału Planowania Rzeczowo – Finansowego w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych
 • Andrzej KASPRZAK – Prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
 • płk dr Jacek LIPSKI – Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu
 • Marek MAŁKOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistyki
 • Tomasz SALOMON – p.o. Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju
 • Andrzej SPRYCHA – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Rashel TALUKDER – Dyrektor Zarządzający Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • ppor. Krzysztof WACŁAWEK – Dyrektor Biura Logistyki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dyrektor Departamentu III w Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Dyrektor Biura VII w Agencji Wywiadu