Program targów

Stan na dzień 7 kwietnia 2017.

 26 kwietnia - środa (10.00-17.00)

10.00-12.00

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” (w tym uroczystość otwarcia Konferencji) – SALA 1 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Komenda Główna Policji – udział tylko dla zaproszonych gości;

10.00-15.30

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar – SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

10.00-17.00

Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT” – SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Centralne Biuro Śledcze Policji i Komenda Główna Policji (BK) - udział tylko zaproszonych gości;

12.00

Oficjalne otwarcie targów.
Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych – SCENA HOL B;

13.00-17.00

Wznowienie obrad VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” – SALA 1 CENTRUM KONFERENCYJNE – udział tylko dla zaproszonych gości;
15.35-15.50 „Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa” pokazy firmy Fly&Film – HALA C
15.55-16.25 Pokaz dynamiczny systemu antydronowego Jastrząb – TERENY ZENĘTRZNE;
org. Hertz Systems Ltd.

16.30-16.45

"Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę Roborotor" – TERENY ZEWNĘTRZNE
10.00-17.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55;
org. Zbrojownia Sp. z o.o.
10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;

10.00-17.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;

10.00-17.00 

Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej – HALA B;

10.00-17.00

Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach -stoisko B.06;

 27 kwietnia - czwartek (10.00 -17.00)

10.00-16.00

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna II SESJA PANELOWA:
1. Możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez służby mundurowe – SALA 1A CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Logistyki Policji KG Policji;
2. Kształtowanie nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Ruchu Drogowego KG Policji;
3. Taktyka sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Ruchu Drogowego KG Policji;
4. Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość – SALA 1C CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Łączności i Informatyki KG Policji;

10.00-17.00

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar
– SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

10.00-17.00

Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” – HALA C;
org. Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Komenda Główna Policji;

10.00-17.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;

10.00-17.00

Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego – prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej – HALA B;
10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 "Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę Roborotor" – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55;
org. Zbrojownia Sp. z o.o.

10.00-17.00

Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach - stoisko B.06;

11.00-12.00

Warsztaty "Rozwiązania Comarch w zakresie przyspieszonej analizy wideo oraz analizy OSINT".
sala 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;

12.00-12.15

„Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa” pokazy firmy Fly&Film - HALA C;
13.00-15.00 Premierowa praktyczna prezentacja i testy pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Gdańskie Centrum Strzeleckie, ul Jaśkowa Dolina 11;4
org . Zbrojownia Sp. z o.o., stoisko A.55 – udział tylko zaproszonych gości;
13.00-15.00 Warsztaty ”TETRA dla Policji” - SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Motorola Solutions;
13.00-13.30 Pokaz dynamiczny systemu antydronowego Jastrząb – TERENY ZEWNĘTRZNE
org. Hertz Systems Ltd.
13.30-16.30 Seminarium „Identyfikacja Zagrożeń Bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” – SALA 2 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

16.00

Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2017: Konkursu o nagrodę „Złota Gwiazda Policji”, Konkursu o nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny” – SCENA HALA B;

 28 kwietnia – piątek (10.00 – 16.00)

10.00-15.00

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna III SESJA PANELOWA:
1. Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość – SALA 1C CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Łączności i Informatyki KG Policji;
2. Nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej) – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Biuro Bezpieczeństwa Informacji KG Policji;

10.00-16.00

Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” – SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Komenda Główna Policji;
10.00-16.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55;
org. Zbrojownia Sp. z o.o.

11.00-12.00

Warsztaty "Rozwiązania Comarch w zakresie przyspieszonej analizy wideo oraz analizy
OSINT"
– sala 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;

12.00-12.15

„Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa”
pokazy firmy Fly&Film - HALA C;
10.00-16.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w
Kontenerach
przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-16.00 "Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę
Roborotor"
– TERENY ZEWNĘTRZNE;

10.00-16.00

Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;

10.00-16.00

Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zaprezentowane zostaną stworzone w ramach programów badawczych wybrane produkty - narzędzia pracy policyjnej – HALA B;

10.00-16.00

Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach - stoisko B.06
EUROPOLTECH.PL

miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
godziny otwarcia targów: 26-27 kwietnia 10.00-17.00 / 28 kwietnia 10.00-16.00

biuro organizacyjne Targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
  • dyrektor projektu: Marek Buczkowski, tel. 58 554 92 13, europoltech@mtgsa.com.pl
biuro organizacyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Miejsce Zdarzenia": Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • st. sierż. Jakub Bosik, Wydział Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, tel. 22 60 158 60, jakub.bosik@policja.gov.pl