SEMINARIUM

„IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRZY POMOCY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW MONITOROWANIA”

Centrum wystawienniczo - Kongresowym Amberexpo w Gdańsku
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Gdańsk, 27 kwietnia 2017 roku
Sala nr 2
Seminarium organizowane w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej

Program:

13:30 Powitanie Uczestników Seminarium
13:30 – 15:00 Panel I: Prezentacja krajowych oraz międzynarodowych systemów monitoringu
  • „Nowatorskie rozwiązania w budowie systemów monitoringu - na przykładzie wdrożeń w Paryżu, Austrii, Węgrzech, Finlandii, USA” – Adam Przybyła, TELESTE (15-20 min.)
  • „System monitoringu wizyjnego w Katowicach” – Mirosław Cygan, Naczelnik Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Katowice (15-20 min.)
  • „Budowa jednego systemu monitoringu wizyjnego współdzielonego przez kilka miast, wraz z obywatelskim udziałem w procesie rozmieszczania kamer- na przykładzie Hrabstwa Sussex w Wielkiej Brytanii” – Filip Glock, TELESTE (15-20 min.)
  • „Monitorowanie, detekcja, rejestracja z wykorzystaniem rozwiązań firmy Canon. Pokaz możliwości wysoko czułej kamery Canon ME20F-SH do zadań specjalnych realizowanych przez służby mundurowe” – Piotr Wieczorek, Robert Woźniak, CANON (15 min.)
  • Prezentacja systemu monitoringu portu lotniczego lub morskiego – szczegóły w trakcie uzgadniania
  • Dyskusja na temat możliwości pozyskania środków finansowych na budowę lub rozbudowę systemów monitoringu – Moderator, Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 15:45 Panel II: Osiągnięcia przedstawicieli polskiej nauki oraz kierunki prac badawczych w obszarze nowoczesnych systemów monitorowania
  • „Metody analizy i interpretacji treści obrazu w monitoringu wizyjnym” - dr Piotr Szczuko, Politechnika Gdańska (15 min.)
  • „Identyfikacja osób na podstawie biometrii twarzy” – dr Wojciech Turek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, prezentacja wyników projektu finansowanego przez NCBR (15 min.)
15:45 – 16:15 Panel III:
  • „Perymetryczny system ochrony AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas). System dedykowany do ochrony obiektów zarówno cywilnych jak i wojskowych” – Ryszard Jeruzalski, Mindmade Sp. z o.o. (15 min.)
  • Wystąpienia przedstawicieli służb mundurowych w zakresie oczekiwań wobec systemów monitorowania
16:15 – 16:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania
Organizator zastrzega, że program Seminarium może ulec zmianom