Program konferencji

OGLĘDZINY MIEJSC PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM I KATASTROF ORAZ IDENTYFIKACJA OFIAR

26 kwietnia 2017 r. (środa)
Identyfikacja ofiar katastrof
10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Przywitanie gości przez Dyrektora Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji
Zdjęcie grupowe  
SESJA I
IDENTYFIKACJA OFIAR KATASTROF W STANDARDZIE DVI

Moderator: kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska
11:10 – 12:00 prof. Henry C. Lee, Uniwersytet w New Haven – New Concepts in Crime Scene Investigation (nowoczesne podejście do czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia)
12:00 – 12:25 dr Serge Eko, Interpol – Mass Fatalities and DVI procedure: INTERPOL’s key role (Zdarzenia o charakterze masowym i procedury identyfikacji ofiar katastrof w standardzie DVI – kluczowa rola INTERPOLU)
12:25 – 12:55 Mr. Christian Decobecq, Head of DVI unit in Belgium – Management of the deceased victims of the Brussels terrorist attacks (Przedstawienie procesu zarządzania punktem przechowywania zwłok na przykładzie zamachów w Brukseli)
12:55 – 13:10 prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Ofiary terroryzmu
13:10 – 14:10 Przerwa obiadowa
SESJA II POKAZY OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Moderator: mł. insp. Piotr Trojanowski
14:10 – 14:20 Pokazy oględzin, wstęp
14:20 – 15:35 Pokazy oględzin miejsca zdarzenia
15:35 – 15:50 Przerwa kawowa
15:50 – 16:20 Omówienie pokazów oględzin miejsca zdarzenia, rola grupy DVI (Czechy)
SESJA III GENETYKA NOWEJ GENERACJI
Moderator: prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
16:20 – 16:40 mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Innowacje w badaniach genetycznych wspierające wymiar sprawiedliwości
16:40 – 17:00 dr n. med. Andrzej Ossowski, Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Identyfikacja ofiar zdarzeń masowych. Doświadczenia własne
17:00 Dyskusja i omówienie pierwszego dnia konferencji
27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
Międzynarodowa i krajowa współpraca służb
10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji
SESJA IV PROKURATOR JAKO LIDER ZESPOŁU OGLĘDZINOWEGO – REGULACJE PRAWNE W POLSCE I NA ŚWIECIE
Moderator: insp. Małgorzata Kwietniewska
10:10 – 10:50 Marek Pasionek, Zastępca Prokuratora Generalnego – Rola prokuratora na miejscu przestępstwa o charakterze terrorystycznym
10:50 – 11:30 prof. Peter Valentin, Uniwersytet w New Haven – Identifying Human Remains after Hurricane Katrina
11:30 – 12:00 kom. dr Agnieszka Łyżwa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Rola specjalisty w przypadku zaistnienia katastrofy lotniczej lub kolejowej z art. 173 k.k.
12:00– 13:00 Przerwa obiadowa
SESJA V Omówienie czynności na miejscu zdarzenia (wybrane przykłady katastrof)
Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 
13:00 – 13:30 Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Współpraca Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Prokuraturą i Policją na miejscu wypadku i w późniejszym okresie postępowania wyjaśniającego przyczyn zdarzeń kolejowych
13:30 – 14:00 prof. dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Oględziny miejsca zdarzenia o charakterze terrorystycznym
14:00 – 14:30 Piotr Peksa, Centralne Biuro Śledcze Policji – Zamachy bombowe w środkach komunikacji masowej - studium przypadku
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
SESJA VI Współdziałanie podmiotów o różnych kompetencjach na miejscu katastrofy
Moderator: prof. dr hab. Ewa Bulska 
14:45 – 15:20 insp. Grzegorz Baczyński, Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej
Policji – Współdziałanie służb na miejscu katastrofy kolejowej
15:20 – 15:45 Adam Szyszko, Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych – Postępowanie ratownicze w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych
15:45 – 16:05 insp. Adam Frankowski, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podinsp. Artur Dębski, Koordynator zespołu wsparcia teleinformatycznego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych - system oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego
16:05 – 16:20 Zespół prawny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Wykorzystanie efektów pracy zespołu oględzinowego w postępowaniu sądowym
16:20 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji