Program konferencji i warsztatów

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

    9 MAJA 2019 R. - KONFERENCJA
    10.00 – 10.15 Rozpoczęcie
    10.15 – 10.45 Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Andrzej Basiński, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
    10.45 – 11.05   Postępowanie przeciwbólowe – dr Daniel Ślęzak, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny  
    11.05 – 11.35 Współdziałanie służb w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego na terenie szpitala oraz przeciwdziałanie skutkom zamachu - mgr Piotr Robakowski, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
    11.35 – 12.00 Wykonanie badanie USG w stanach nagłych – mgr Marcin Gałkiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny
    12.00 - 12.15 Przerwa
    12.15 – 12.50 Wypadek nurkowy – dr hab. Jacek Kot, Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
    12.50 – 13.05 Współpraca służb mundurowych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – mgr Rafał Szczepański, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
    13.05 – 13.25 Obrażenia po wybuchu – asp. sztab. Sławomir Sitek Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie
    13.25 – 13.35 Przerwa
    13.35 – 14.15 Organizacja pomocy medycznej w zdarzeniach masowych w trakcie działań kontrerrorystycznych - kom. Sławomir Butkiewicz, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
    14.15 – 14.35 Współdziałanie służb w zdarzeniu masowym - mgr Adam Gorgol, Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    14.35 – 15.10 Działania poszukiwacze –mł. asp. Paweł Sobczak, asp. sztab. Piotr Cabański, Jan Jaszczyński, Komenda Główna Policji, Jedostka Ratownictwa Specjalistycznego s 12
    15.10 – 15.30 Współdziałanie zespołów ratownictwa medycznego i funkcjonariuszy Policji wobec osób agresywnych z zaburzeniami psychicznymi - podkom. Michał Kurdziel, Pomorski Uniwersytet Medyczny
    15.30 – 16.00 Podsumowanie – mgr Małgorzata Wlaź, Koordynator Ratownictwa Medycznego Policji
    10 MAJA 2019 R. – WARSZTATY SZKOLENIOWE | godz. 10 - 16
    Sesja 1: Ratownictwo przedszpitalne w urazach – mgr Adam Gorgol
    Sesja 2: Prowadzenie działań poszukiwaczych– mł. asp. Paweł Sobczak, asp. sztab. Piotr Cabański, Jan Jaszczyński
    Sesja 3: Ewakuacja i badanie poszkodowanego w warunkach taktycznych - kom. Sławomir Butkiewicz
    Sesja 4: Badanie USG w stanach nagłych - MIRO Sp. z o.o.
    Sesja 5: Mechaniczna kompresja klatki piersiowej, defibrylacja i monitorowanie pacjenta - Schiller Poland Sp. z o.o.