RADA NAUKOWA VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POLICYJNEJ

„Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. dr hab. Irena Hejduk | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski | Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak |Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski | Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz | Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Emil W. Pływaczewsk | Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Marek Wrzosek | Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Tomasz Szubrycht | Akademia Marynarki Wojennej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki | Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko | Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. Janusz Chełchowski | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Marek Kisiel-Dorohinicki | Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. Andrzej Czupryński | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. inż. Paweł Kępka | Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. Jerzy Kosiński | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Piotr Płonka | Żandarmeria Wojskowa
 • dr hab. Jarosław Prońko | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. inż. Marcin Struszczyk | Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
 • dr Artur Bartoszewicz | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Borowik | Biuro Logistyki Policji | Warszawska Szkoła Zarządzania-Wyższa Szkoła
 • dr Andrzej Daniluk | Politechnika Białostocka
 • dr Marek Fałdowski | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr inż. Waldemar Gajda | Warszawska Szkoła Zarządzania-Wyższa Szkoła
 • dr Norbert Gill | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Dominik Hryszkiewicz | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr Robert Jędrychowski |Żandarmeria Wojskowa
 • dr Piotr Modzelewski | Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wasiluk | Politechnika Białostocka