SEMINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ POLSKĄ PLATFORMĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ORAZ KONFERENCJI EUROPOLTECH 2017

"IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRZY POMOCY ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW MONITOROWANIA"

Dynamiczny rozwój technologiczny i informacyjny to w aspekcie wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa, sytuacja stwarzająca ogromne możliwości prewencyjne i operacyjne dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Należy mieć jednak na uwadze, iż o efektywności służb oraz przydatności dostępnych informacji można mówić wówczas, gdy analiza danych odbywa się w krótkim czasie, pozwalając na podjęcie przez funkcjonariuszy szybkich i odpowiednich decyzji.

Przykładem tego rodzaju rozwiązań technologicznych są systemy monitoringu, którego wykorzystywanie – w szczególności w przypadku monitoringu wizyjnego – związane jest z koniecznością analizy dużej ilości danych. Obecnie, pomimo zwiększanych nakładów osobowych na obsługę systemów monitoringu, niemożliwa jest pełna, szybka i w pełni skuteczna analiza agregowanych danych.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa (monitoring wizyjny; czujniki monitorujące bezpieczeństwo pomieszczeń i budynków; czujniki przeciwpożarowe, monitorujące poziom wody, zanieczyszczeń i inne). W ramach praktycznego wykorzystania ww. rozwiązań, przedstawione zostaną wdrożone systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w wybranych miastach i gminach.

Mając na uwadze duże znaczenie nauki w rozwoju systemów monitorowania, jednym z punktów seminarium będzie prezentacja aktualnych osiągnięć prac naukowych oraz nowych kierunków badawczych w tym obszarze.

Ważnym i cennym elementem seminarium będzie dyskusja z uczestnikami spotkania na temat oczekiwanych kierunków rozwoju systemów monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa z punktu widzenia potrzeb różnych grup użytkowników.

Seminarium kierowane jest do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców zainteresowanych tematyką spotkania.