VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna

Patronat honorowy nad KONFERENCJĄ
sprawuje Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 
„Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, w ramach, której prezentowane będą m.in. wykłady/referaty/seminaria pt.:
  • „Polityka przemysłu sektora bezpieczeństwa. Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej oraz budowa zdolności w relacjach z sektorem obronnym”,
  • „Taktyka sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości”,
  • „Kształtowanie nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki”,
  • „System monitorowania i kontroli przemieszczania towarów wrażliwych”,
  • „Cyberbezpieczeństwo w służbach porządku publicznego”,
  • „Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilnego dostępu do zasobów informacyjnych Policji”,
  • „Nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej)”.

Konferencji towarzyszyć będą również następujące wydarzenia:
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Miejsce zdarzenia", organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
  • Konferencja pt. „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji.
  • „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa.” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych