VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Warszawie planowana jest VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”, organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Konferencja odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH.

Tematem przewodnim konferencji będą skomplikowane i złożone oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Służby odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości na każdym z etapów prowadzonych działań napotykają na wiele trudności. Ich złożoność często wymaga od funkcjonariuszy prowadzenia czynności niezależnie od pory roku i doby, w skrajnych warunkach atmosferycznych, w środowisku zagrożonym wybuchem lub skażeniem biologicznym czy chemicznym. Oględziny miejsca wybuchu, pożaru, zabezpieczanie śladów na rozległym, trudno dostępnym terenie to tylko niektóre spośród wielu skomplikowanych zadań wymagających specjalistycznych metod i środków techniki kryminalistycznej. Wyzwaniem dla uczestników oględzin staje się należyta ochrona śladów oraz koordynacja i skuteczne współdziałanie różnorodnych służb państwowych i samorządowych o różnych kompetencjach.

Planowane sesje tematyczne obejmują:
- metodykę działań służb na miejscu zdarzenia o skomplikowanym i złożonym charakterze;
- użycie nowoczesnych mobilnych technologii na miejscu zdarzenia;
- badania „trudnych” śladów;
- współpracę organów bezpieczeństwa państwa i koordynację działań na miejscu zdarzenia o charakterze masowym.

Dla uczczenia setnej rocznicy istnienia policyjnej kryminalistyki w niepodległej Polsce, w programie konferencji zaplanowano część poświęconą historii rozwoju tej dyscypliny. Wybitni jej przedstawiciele zaprezentują imponujący dorobek policyjnej kryminalistyki oraz najważniejsze osiągnięcia, które przyczyniły się do zwiększenia skuteczności wykrywania przestępstw.

Integralną część konferencji stanowią pokazy pracy międzynarodowej grupy policjantów na zainscenizowanym miejscu ataku terrorystycznego, których wspierają specjaliści z zespołu identyfikacji ofiar katastrof (DVI). Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii zaprezentują oni algorytm czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia. W tym roku ich zadaniem będzie przeprowadzenie oględzin miejsca, zwłok i pojazdu po wybuchu.

Goście targów EUROPOLTECH 2019 będą mieli okazję zwiedzić wystawę przedstawiającą stuletnią tradycję policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce. W ramach ekspozycji ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły w kryminalistyce od okresu międzywojennego aż po dzień dzisiejszy. Twórcy wystawy przybliżą też zwiedzającym ciekawe sprawy z przeszłości zilustrowane przy pomocy eksponatów obrazujących wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych na przestrzeni ostatnich stu lat.

OFICJALNA STRONA KONFERENCJI: http://miejscezdarzenia2019.pl/

Galeria

autor zdjęć: Katarzyna Król