V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„MIEJSCE ZDARZENIA”

Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar

26-27 kwietnia 2017 r. Centrum Wystawienniczo – Kongresowe,
AMBEREXPO
 
W dniach od 26 do 27 kwietnia 2017 roku odbędzie się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce zdarzenia” organizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „EUROPOLTECH”.

Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi i coraz częstsze występowanie katastrof wymaga od służb bezpieczeństwa państwa zweryfikowania i uaktualnienia wytycznych regulujących pracę techników i biegłych kryminalistyki na miejscu zdarzenia masowego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Zostaną również przedstawione i omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification). Procedury te funkcjonują w przestrzeni prawnej na całym świecie. Ujednolicenie wzorców postępowań jest szczególnie ważne w przypadku zdarzeń, gdzie ofiarami są obywatele różnych państw, a rzetelna i skuteczna identyfikacja ofiar wymaga współpracy i współdziałania służb o różnych kompetencjach. Wiedza oraz doświadczenie zagranicznych ekspertów z zakresu DVI, którzy wezmą udział w Konferencji, mogą zostać wykorzystane do stworzenia polskiej, wyspecjalizowanej grupy identyfikującej ofiary zdarzeń masowych, skupiającej przedstawicieli różnych służb i specjalności.
 
    ZOSTAŃ PARNEREM KONFERENCJI
 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

26 kwietnia 2017 r. (środa)

Identyfikacja ofiar katastrof

Podczas pierwszego dnia zostaną przedstawione i omówione funkcjonujące na poziomie międzynarodowym wytyczne dotyczące identyfikacji ofiar katastrof, które posłużą wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych służb z całego świata, m.in. zagranicznych grup DVI oraz Interpolu.

Planowane sesje tematyczne obejmują identyfikację ofiar katastrof w standardzie DVI oraz wykorzystanie metod genetycznych nowej generacji. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zostanie również zorganizowany pokaz oględzin miejsca zdarzenia.

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
Międzynarodowa i krajowa współpraca służb

Współpraca i współdziałanie służb o różnych kompetencjach na miejscu katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym ma fundamentalne znaczenie podczas prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Dzień drugi zostanie poświęcony wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie oraz możliwości ich implementacji w polskich warunkach. Zacieśnianie współpracy na arenie międzynarodowej jest kluczowym aspektem w kontekście wdrożenia jednolitych metod działania i prac grup oględzinowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zakres kompetencji takich organów, jak: Prokuratura Krajowa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Główny Inspektorat Środowiska.

Planowane wystąpienia będą również dotyczyły roli lidera zespołu oględzinowego, w Polsce (prokurator) i na świecie, koordynującego prace podmiotów o różnych kompetencjach oraz zakresu podejmowanych przez niego czynności na miejscu zamachów terrorystycznych i katastrof.

Plik do pobrania (pdf)

Szczegółowe informacje: www.miejscezdarzenia2017.pl