zakres tematyczny

Zakres tematyczny targów EUROPOLTECH odpowiada bieżącym i perspektywicznym potrzebom służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa. Tematykę określono we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Dowództwem Wojsk Specjalnych oraz Służbą Celną i Służbą Więzienną.
 • Technika kryminalistyczna
 • Technika operacyjna - systemy i sprzęt wspierający rozpoznanie i dokumentowanie
 • Optyka, optoelektronika, elektronika
 • Teleinformatyka
 • Sprzęt łącznościowy
 • Sprzęt i specjalistyczne wyposażenie wspomagające kontrolę i dokumentację wydarzeń w ruchu drogowym
 • Uzbrojenie, sprzęt oraz wyposażenie osobiste oddziałów antyterrorystycznych
 • Sprzęt i systemy kontroli dostępu oraz ochrony obiektów
 • Sprzęt ochrony granic
 • Ratownictwo
 • Broń strzelecka i amunicja
 • Transport
 • Materiały i przedmioty mundurowe, wyposażenie specjalne i ochronne
 • Urządzenia treningowe
 • Różne pokrewne zakresowi targów dziedziny i technologie oraz wynalazki