ceny

TEREN OTWARTY 40,-€ / m2
POWIERZCHNIA W HALI:  
Powierzchnia niezabudowana w hali 126,-€/ m2
Powierzchnia zabudowana w hali wariant STANDARD 156,-€/ m2
Powierzchnia zabudowana w hali wariant STANDARD PLUS 161,-€/ m2
Powierzchnia zabudowana w hali wariant STANDARD MAXIMA LIGHT 166,-€/ m2
Dopłata za konfigurację stoiska (dotyczy powierzchni w hali):  
stoisko narożne: (minimum 12 m2) + 25%  
stoisko czołowe: (minimum 24 m2) + 25%  
stoisko wyspowe: (minimum 40 m2) + 25%  
Oferowane upusty:  
stoisko o powierzchni od 40 m2 do 64 m2 - 8 %  
stoisko o powierzchni od 65 m2 do 98 m2 -10%  
stoisko o powierzchni powyżej 99 m2 -15%  
Opłata rejestracyjna:  
Obowiązkowa opłata rejestracyjna Wystawcy 340,-€
Obowiązkowa opłata rejestracyjna Współwystawcy 400,-€
Opłata rejestracyjna dla Wystawców stanowiąca równowartość 340 €+VAT zgodny z obowiązującymi przepisami oraz równowartość 400 €+VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, dla Współwystawców, obejmuje koszty: reklamy i promocji imprezy w mediach, koszt udziału przedstawiciela firmy w imprezach towarzyszącej targom - Spotkanie Wystawców (najem Sali, oprawa artystyczna, poczęstunek), sympozja i prezentacje (najem Sali, honoraria referentów, poczęstunek) wydania Katalogu Targów EUROPOLTECH przygotowania Identyfikatorów oraz karnetu parkingowego.

Powierzchnie minimalne

Minimalna powierzchnia stoiska STANDARD i STANDARD PLUS wynosi 9m2.
Minimalna powierzchnia stoiska STANDARD MAXIMA LIGHT wynosi 16m2.

Cennik wyposażenia i usług (pdf).