Informacja prasowa

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych
oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017
26-28 kwietnia / Gdańsk, AMBEREXPO


Informacja prasowa (pdf)


28 kwietnia zakończyły się w Gdańsku VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017. 154 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało w ramach ekspozycji targowej unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane w działaniach na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego.

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna, odbyła się w tym roku pn. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”.
Konferencja poruszała kwestie związane z organizacją zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych, zarządzaniem finansami w jednostkach publicznych, budżetem zadaniowym, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w obszarze logistyki społecznej. Ponadto, omawiano problematykę efektywności i jej interpretacji w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również polityki przemysłu sektora bezpieczeństwa. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa, dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową.

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 154 wystawców z 8 krajów. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostały rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. Ekspozycję targową odwiedziło ponad 4 000 gości.

Targom towarzyszyło wiele interesujących wydarzeń
nawiązujących do tematyki bezpieczeństwa publicznego. Najważniejsze wśród nich to:
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. W ramach konferencji zostały omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof wg opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification). Konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym przedstawicieli Policji, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury i Sądów oraz Uczelni Wyższych z kraju, a także przedstawicieli z Gruzji, Malty, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Litwy, Szwecji, Estonii, Rumunii, Danii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Tajlandii, Chin i Stanów Zjednoczonych.
  • Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji,
  • Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa”, przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
  • Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
  • pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Supernowoczesny 2017 dla najlepszych
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Targów EUROPOLTECH jest PROGRAM SUPERNOWOCZESNY, którego misją jest promocja produktów o najwyższej użyteczności dla służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa, charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Produkty spełniające te oczekiwania zostały wyłonione przez Komisję Konkursową - Radę Programową Targów, pracującą pod przewodnictwem nadinsp. Heleny Michalak, Zastępcy Komendanta Głównego Policji i nagrodzone ZŁOTĄ, SREBRNĄ I BRĄZOWĄ GWIAZDĄ POLICJI.

Tegoroczni Laureaci Konkursu o Złotą Gwiazdę Policji:

BRĄZOWA GWIAZDA POLICJI - Zakłady Mechaniczne TARNÓW SA , za 40 mm ręczny Granatnik Powtarzalny RGP-40.
SREBRNA GWIAZDA POLICJI - RADMOR S.A. za SLW – System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej
ZŁOTA GWIAZDA POLICJI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za „LINK2- pakiet narzędzi analitycznych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego”.

Swoją nagrodę przyznał również Komendant Główny Straży Granicznej. LAUR GRANICZNY zdobyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pakiet narzędzi analitycznych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego -„LINK2”

Przyznano również nagrody specjalne targów. WYRÓŻNIENIE Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych przyznano Redakcji DEFENCE24. PIERŚCIEŃ PATRIOTY Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za zasługi na rzecz promowania wartości patriotycznych oraz wspierania bezpieczeństwa narodowego otrzymał Pan ANDRZEJ KASPRZAK Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA.

Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Policyjnej oraz towarzyszących jej Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH odbędzie się 2019 roku.

EUROPOLTECH.PL
biuro organizacyjne Targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
- dyrektor projektu: Marek Buczkowski, tel. 58 554 92 13,
europoltech@mtgsa.com.pl